Pengumuman Pengumuman

Back

Garis Panduan Pembekal Untuk Persediaan Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan (eP) Baharu

Perolehan bekalan dan perkhidmatan akan dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian melalui Sistem eP Baharu yang akan dilaksanakan kelak. Bagi membolehkan capaian atau transaksi dalam Sistem eP Baharu, pembekal hendaklah berdaftar dengan Akaun Asas atau Akaun MoF serta melantik Pentadbir Pembekal. Bagi tujuan tersebut, Kerajaan akan melaksanakan program pengumpulan maklumat pembekal.

Sila rujuk dokumen berikut untuk maklumat lanjut:

  1. GARIS PANDUAN PEMBEKAL UNTUK PERSEDIAAN PELAKSANAAN PEROLEHAN KERAJAAN MELALUI SISTEM ePEROLEHAN (eP) BAHARU

· Lampiran 1 - Peranan dan Fungsi bagi Pembekal Sistem eP Baharu

· Lampiran 2 – Manual Pengumpulan Maklumat Pembekal bagi Sistem eP Baharu 

Pembekal dinasihatkan untuk merujuk garis panduan di atas terlebih dahulu sebelum melengkapkan maklumat di BORANG PENGUMPULAN MAKLUMAT PEMBEKAL BAGI SISTEM ePEROLEHAN (eP) BAHARU