Pengumuman Pengumuman

Back

Perubahan Tempoh Permohonan Pembaharuan Pendaftaran Dengan Kementerian Kewangan Daripada 3 Bulan Kepada 4 Bulan Melalui Sistem ePerolehan Mulai 1 Ogos 2017

Permohonan Pembaharuan boleh dilaksanakan dalam tempoh empat (4) bulan sebelum tarikh tamat pendaftaran syarikat bermula 1 Ogos 2017. Ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pembekal untuk menyelesaikan permohonan pembaharuan lebih awal sebagai persediaan pelaksanaan perolehan Kerajaan melalui Sistem ePerolehan Baharu.