Senarai Harga

Klik tab bawah untuk senarai harga.

  • Pendaftaran
  • Medium Akses ePerolehan
  • Kursus ePerolehan
KURSUS TEMPOH BAYARAN
Modul Pembelian Terus 1 hari RM265.00 (termasuk GST)
Modul Sebutharga 1 hari RM300.00 (termasuk GST)
Modul Tender 1 hari RM300.00 (termasuk GST)
Modul Sebut Harga, Tender & eBidding 1 hari RM530.00 (termasuk GST)


Nota: Bagi pendaftaran baharu/pembaharuan yang menggunakan wakil hendaklah disertakan surat lantikan wakil dan salinan MyKad pengguna eP enabled 

» Klik sini untuk langkah-langkah pembolehan

» Klik sini untuk muat turun brosur

Medium Harga ( RM )
ePXS USB Crypto Token ( Baru ) RM 99 + 6% GST = RM104.95 ( Tempoh Sahlaku 1 Tahun )
ePXS USB Crypto Token ( Pembaharuan ) RM60 + 6% GST = RM63.60 (Perlu bawa sekali token ePXS semasa proses pembaharuan)


» Klik sini untuk informasi tentang medium akses ePerolehan

KURSUS TEMPOH TEMPAT BAYARAN
ePerolehan Pembelian Terus & Penciptaan Katalog Elektronik 1 hari Pusat Latihan ePerolehan RM250.00
Sebut Harga dan Tender 2 hari Pusat Latihan ePerolehan RM500.00


» Klik sini untuk rangka kursus

» Klik sini untuk kaedah-kaedah bayaran

Telah dikemaskinikan pada Wed, 22 Mar 2017 17:37:20 +0800